[HME] happytime

posted on 29 Nov 2011 23:02 by applecrazy47

 

 
Image Hosted by PicturePush
 
 
 
 
รายละเอียด

ชื่อร้าน:Happy time
 
ประเภท: เบอเกอร์รี่
 
หมู่บ้าน : Minerals Town

open 7:00 - 5:30  ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ


พนักงาน

-เเคชเชียร์ - 2
-ช่วยงานครัว -4
-เบ็ธ
-
-
-

จัดของ  - 2
-
-
ทำความสะอาด-2
-พีค   ร็อคโค่
-มิเชล เอ.
 
 
ตารางเวลา
 
Sun :  13.00-17.30 พีค
Mon : 10.00-13.00เเลนด์ , 14.00-16.00 มิกกี้ , เบ็ธ เต็มวัน
Tue : 10.00-13.00เเลนด์ , 14.00-16.00 มิกกี้ , เบ็ธ เต็มวัน
Wed : close
Thu : 10.00-13.00เเลนด์ , 14.00-16.00 มิกกี้ , เบ็ธ , พีค เต็มวัน
Fri : 10.00-13.00เเลนด์ , 14.00-16.00 มิกกี้ , เบ็ธ ,พีค เต็มวัน
Sat  : 10.00-13.00เเลนด์ , 14.00-16.00 มิกกี้ , เบ็ธ เต็มวัน
 
 
ร้าน
 
 
Image Hosted by PicturePush


(หน้าร้านรุ่นเบต้า อย่างอื่นจะเพิ่มเติมที่หลังนะค่ะ ตอนนี้เอาคนก่อน)
 
 
 

เเผนผังข้างใน
 

Image Hosted by PicturePush
 
1 เเคชเชียร์
2 ห้องครัว
3 ห้องพนักงาน
4 สวนข้างหลัง
5 ทางขึ้นชั้น2 นั้นห้องนอนของฉันค่ะ ห้ามขึ้นเด็ดขาดจะขึ้นได้ต่อเมื่อฉันอนุญาตินะค่ะ เข้าใจไหมค่ะ!

★Tag
 
เกี่ยวกับร้านใช้เเท๊ก : HMEHappytime
ตกลงนะค่ะ
 

-------------------------------------------